نام و نام خانوادگی شهید : احمد صالحی

نام پدر : کریم

تاریخ تولد : 1346/08/04

تاریخ شهادت : 1366/01/23

عملیات شهادت : کربلای 9

محل شهادت : قصر شیرین

محل خاکسپاری : کهریزسنگ      

کلام شهید :