نام و نام خانوادگی شهید : مجتبی میرزائیان

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1345/01/01

تاریخ شهادت : 1365/06/10

عملیات شهادت : کربلای 2

محل شهادت : پیرانشهر - حاج عمران

قطعه :    3    ردیف :       8

کلام شهید :