نام و نام خانوادگی شهید : جعفر کافی موسوی

نام پدر : رضا

تاریخ تولد : 1342/12/28

تاریخ شهادت : 1362/05/18

عملیات شهادت : والفجر 3

محل شهادت : مهران

محل خاکسپاری : جلال آباد

کلام شهید :