نام و نام خانوادگی شهید : سیدعین الله کاظمی

نام پدر : سیدمحمد

تاریخ تولد : 1340/09/29

تاریخ شهادت : 1366/09/01

عملیات شهادت : نصر 9

محل شهادت : پیرانشهر - حاج عمران

محل خاکسپاری : یزدانشهر      

کلام شهید :