نام و نام خانوادگی شهید : احمدرضا غلامی

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1347/11/12

تاریخ شهادت : 1366/11/01

عملیات شهادت : بیت المقدس 2

محل شهادت : ماووت

محل خاکسپاری : تهران      

کلام شهید :